آفتاب

بارش تگرگ

 بارش تگرگ

بارش تگرگ در شهر کانبرا(پایتخت) استرالیا/ EPA

کد N2325145

وبگردی