مدیر روابط عمومی معاونت صدا اعلام کرد:

رادیو انقلاب راه اندازی شد

کد N2324855