آفتاب
/یادداشت/

برجام و ضرورت تغییر مشی تروئیکای اروپایی

برجام و ضرورت تغییر مشی تروئیکای اروپایی

یک کارشناس مسایل بین‌الملل گفت: نجات برجام در دستان اروپا است و اروپا می‌تواند فارغ از تهدید و شانتاژ، سندی را که با بیش از 12 سال گفت‌وگو به نتیجه رسیده است، به واسطه عمل به تعهدات و تکالیف خود، از فروپاشی کامل برهاند.به گزارش ایسنا، سعید محمدی، کارشناس سیاسی و بین‌الملل در یادداشتی با عنوان «برجام و ضرورت تغییر مشی تروئیکای اروپایی» نوشت:
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد فعال شدن مکانیسم حل اختلاف برجام از سوی تروئیکای اروپایی با انتشار بیانیه‌ ای نکات مهمی را در این خصوص متذکر شد. وی بر این باور است که:
- هدف این سازوکار (فعال شدن مکانیسم حل اختلاف) حل مسائل مربوط به اجرای توافق نامه برجام در چارچوب کمیسیون مشترک است.
- در این راستا، به هدف وزرای امور خارجه برای حفظ برجام به امید یافتن راهی برای پیشبرد بن بست از طریق "گفت‌وگوی دیپلماتیک سازنده" توجه می‌شود.
- هیچ جایگزینی برای توافقنامه هسته‌ای ایران، وجود ندارد.
- هدف از ساز و کار حل اختلاف توافق هسته‌ ای با ایران اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران نیست.
- با توجه به تنش‌هایی که هم‌ اکنون در خاورمیانه وجود دارد، حفظ برجام از هر زمانی حیاتی‌تر است.
به دلیل خروج غیر قانونی و یکجانبه آمریکا از برجام و بی عملی تروئیکای اروپایی در قبال وظائف و انجام تعهد نسبت به حفظ برجام، ایران نیز متقابلا پس از یکسال صبر استراتژیک و سپس در پنج گام منطبق با بندهای 26 و 36 این توافق نامه، مبادرت به کاهش تدریجی بخش هایی از تکالیف خود نمود؛ به نحوی که در کلیه مراحل، نظارت جامع آژانس بر روند فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران حفظ گردیده است. علی‌هذا مقامات جمهوری اسلامی ایران در هر مرحله تاکید داشته اند که «در صورت انجام تکالیف از سوی سایر شرکا به اجرای همه مفاد برجام، کاملا متعهد بوده و آماده بازگشت به مرحله بدوی این توافق می باشند».  حال باید پرسید که چرا تروئیکای اروپایی با بی عملی و زیر پا نهادن مسئولیت های خود از سیاست‌های آمریکا به صورت کجدار و مریز پیروی نموده اند؟
با چه توجیهی این شرکای غیر متعهد و مسئولیت ناپذیر برجام با فرا فکنی، از موضع حق به جانب و کاملا اشتباه، ضمن نادیده گرفتن تعهدات و تکالیف خود، بطور یکسویه از ایران می خواهند که تمامی مسئولیت های بین المللی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی آن و زنده نگه داشتن برجام را به دوش بکشد؟
تنها یک پاسخ می توان برای این سوالات پیدا کرد و آن اطاعت محض اروپا از آمریکا و ترس از برخورد آمریکا با آنها.  
ترس ناشی از ضعف، اروپائیان را از انجام مسئولانه تکالیف باز داشته است. در این میان، تروئیکای اروپایی تلاش می نماید با فرار رو به جلو، ضمن عافیت طلبی، همه مسئولیت های ناکامی برجام را متوجه ایران نموده و در نتیجه، هزینه های ناشی از بی عملی‌های خود را نیز بر دوش تنها متعهد به برجام یعنی ایران، بگذارد. با چنین رفتاری، دیوار بی اعتمادی به اروپا بلندتر از همیشه شده و عواقب مخاطره آمیزی متوجه برجام، گفتگو های سازنده، دیپلماسی خرد گرایانه و نتیجتا صلح و امنیت، خواهد کرد.
خروج از چنین بن بستی، تنها به تغییر رفتار غیر صادقانه و عملکرد ضعیف اتحادیه اروپا و در راس آن تروئیکای اروپایی بستگی دارد. اروپا تا کنون به هیچ یک از تعهدات برجامی خود عمل نکرده و حتی از اجرایی ساختن اینستکس هم پس از گذشت نزدیک به دو سال عاجز مانده است، چرا که آمریکا اجازه آن را نمی دهد.
نجات برجام در دستان اروپا است و اروپا می‌تواند فارغ از تهدید و شانتاژ، سندی را که با بیش از 12 سال گفت‌وگو، به نتیجه رسیده است، به واسطه  عمل به تعهدات و تکالیف خود، از فروپاشی کامل برهاند. اروپا می تواند با عمل به تکالیف خود، تنش ها را در منطقه و جهان کاهش داده و مسیر "گفت‌وگوی دیپلماتیک سازنده" را هموار نماید.
کد N2322577

وبگردی