مدیرکل بیمه سلامت استان تهران:

تقاضای القایی منجر به چالش‌اقتصادی در نظام‌ بیمه ای می‌شود

بیمه سلامت استان تهران,مدیرکل بیمه سلامت استان تهران

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران گفت: پدیده تقاضای القایی یکی از چالش‌های نظام سلامت همه کشورها است که باعث افزایش سهم مردم از هزینه‌های سلامت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسینی بیان کرد: استقرار نظام ارجاع مبتنی بر پزشکی خانواده اثربخش ترین راهکار ارتقای سطح سلامت جامعه در درجه اول و مدیریت منابع بخش سلامت در درجه بعد است.

وی افزود: یکی از راهکارهای مدیریت منابع بخش سلامت، ارتقای فرآیند نسخه نویسی و تجویز خدمات تشخیصی است. ازسوی دیگر نظام تولید و گردش اطلاعات و پس از آن تجزیه و تحلیل هزینه‌های سلامت مبتنی بر گزارش‌های آماری راهکارهایی برای احصای تجویزهای خارج از استاندارد است.

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران گفت: تقاضای القایی منجر به چالش‌های اقتصادی و ساختاری برای نظام‌های بیمه‌ای می‌شود.ازجمله چالش‌های اقتصادی می‌توان به افزایش بدهی بیمه‌ها، تاخیر بیمه‌ها در باز پرداخت مطالبات موسسات ارائه کننده خدمات سلامت و تعرفه‌های غیرواقعی اشاره کرد.

حسینی بیان کرد: در نظام ارجاع مبتنی بر پزشکی خانواده از تقاضای القایی تا حد زیادی اجتناب می‌شود و بهره‌مندی مردم از خدمات تشخیصی و درمانی منطبق با اصول علمی خواهد بود.
کد N2314179