آفتاب

نورعلی تابنده بیشتر علائم حیاتی را از دست داده است

نورعلی تابنده بیشتر علائم حیاتی را از دست داده است

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: نور علی تابنده از بزرگان دراویش گنابادی ۹۲ ساله که به علت کهولت سن و بیماری در بیمارستان مهر بستری است بیشتر علائم حیاتی را از دست داده است.به گزارش ایلنا،، وی از چند روز پیش به دنبال وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان منتقل شده بود.

کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت که پیش از این خبر فوت نور علی تابنده را تایید کرده بود گفت: او بیشتر علائم حیاتی اش را از دست داده اما پزشکان دستگاهها را از او جدا نکرده اند.
کد N2299048

وبگردی