آفتاب
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران؛

تلاش می کنیم هیچ خدمتی در بیمارستان ها حذف نشود

تلاش می کنیم هیچ خدمتی در بیمارستان ها حذف نشود

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: سیاست عدم ارجاع بیماران به خارج از مراکز درمانی همچنان برقرار است و تلاش می کنیم فشار ناشی از عدم نقدینگی آسیبی به بیماران وارد نکند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هم اندیشی در خصوص چگونگی تامین تجهیزات تخصصی ارتوپدی بیمارستان های دولتی تابعه، با حضور مهدی رضایی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران و محمدرضا رویینی رئیس داروخانه های بیمارستانی، در سالن اجتماعات داروخانه ۱۳ آبان برگزار شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، یکی از مهم ترین دغدغه های دانشگاه به ویژه در ماه های اخیر را تامین تجهیزات تخصصی مورد نیاز بیماران در بیمارستان های دولتی تحت پوشش خواند و گفت: پیش از این با توجه فشار اقتصادی موجود در کشور با همفکری ستاد دانشگاه، داروخانه های بیمارستانی و روسای بخش ها و با هدف مهم جلوگیری از تعطیلی خدمات تخصصی به مردم، سیاست دانشگاه به این سو رفت که بخشی از هزینه این خدمات و به طور خاص تجهیزات تخصصی به صورت نقدی به شرکت های تامین کننده در کمترین زمان ممکن پرداخت شود تا شرکت های خصوصی نیز با مشکل مواجه نشوند و این تعامل در ابتدا به شکل نسبتا خوبی برقرار شد. البته همه خواسته ها در این مورد محقق نشد. از این رو به نظر می رسد نیاز به رایزنی مجدد با روسای بخش ها جهت بازبینی سیاست مصرف تجهیزات تخصصی است برای اینکه تلاش کنیم تا حد ممکن هیچ خدمتی حذف نشود.

رضایی تاکید کرد: سیاست عدم ارجاع بیماران به خارج از مراکز درمانی تابعه برای تهیه تجهیزات پزشکی همچنان برقرار است و تلاش می کنیم فشار ناشی از عدم نقدینگی آسیبی به بیماران وارد نکند.

وی ادامه داد: همچنین از شرکت های تامین کننده تجهیزات پزشکی نیز می خواهیم در این شرایط خاص اقتصادی، با درک وضعیت دانشگاه و بیماران، به عنوان یک وظیفه ملی حداکثر تعامل را با مراکز درمانی دولتی داشته باشند، چرا که فشار طلب مطالبات، حداکثر منجر به حذف خدمات تخصصی می شود که آسیب آن متوجه مردم است.

رضایی همچنین گزارشاتی مبنی بر ارجاع بیماران به بیرون از بیمارستان های دانشگاهی را بسیار محدود دانست و افزود: این موارد گزارش شده هم در حال پیگیری است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، بر شیفت محصولات داخلی با کیفیت به جای محصولات مشابه خارجی در تجهیزات پزشکی تاکید کرد.
کد N2292542

وبگردی