آفتاب

تفاوت بیمه اجباری و بیمه اختیاری (بیمه مشاغل آزاد) چیست؟

تفاوت بیمه اجباری و بیمه اختیاری (بیمه مشاغل آزاد) چیست؟

تصور اشتباهی وجود دارد که طبق آن برخی تصور می کنند تنها افرادی که در سازمان ها و ادارات دولتی و غیردولتی فعالیت می کنند می توانند بیمه تامین اجتماعی باشند و از خدمات این بیمه بهره ببرند، در صورتی که اینطور نیست و همه می توانند نسبت به بیمه کردن خود اقدام کنند.

در برخی موارد مشاهده میشود که فروشگاه های حضوری بیشتر تمرکز خود را برروی گزارشات فروش و خرید خود قرار داده و از بیمه کارمندان و فروشندگان غافل میشوند در حالیکه بخش مربوط به بیمه و مالیات حتی در نرم افزار حسابداری فروشگاهی نیز اهمیت بسیاری دارد.

البته شرایط برای کسانی که خودشان را بیمه می کنند کمی نسبت به افرادی که در سازمان ها و شرکت ها فعالیت می کنند متفاوت است.

تفاوت هایی که باعث می شود بسیاری از افرادی که در سازمان ها و شرکت ها مشغول به کار نیستند و شغل آزاد دارند از بیمه خویش فرما منصرف شود، اما در همین حال افراد بسیاری هم از این بیمه استفاده می کنند.

برای آشنایی بیشتر با بیمه های اجباری و بیمه اختیاری و اطلاع از تفاوت آن ها در ادامه با ما همراه باشید تا توضیحات کاملی در این مورد به شما ارائه دهیم.


بیمه خویش فرما چیست؟

به طور کلی بر اساس قانون تامین اجتماعی 2 نوع بیمه وجود دارد. بیمه اجباری و بیمه خویش فرما. بیمه اجباری شامل افرادی می شود که در قبال دریافت حقوق مشغول به فعالیت در یک واحد اقتصادی مثل ارگان های دولتی، شرکت های خصوصی، کارخانه ها یا هر واحد اقتصادی بزرگ و کوچک دیگری باشند.

اما بیمه خویش فرما نوع دوم بیمه است که خود به دو دسته تقسیم می شود:

1. بیمه اختیاری

2. بیمه مشاغل آزاد

همه کسانی که تحت پوشش بیمه نیستند می توانند تحت پوشش بیمه خویش فرما (اختیاری یا مشاغل آزاد) قرار بگیرند. این افراد می توانند با مراجعه به شعب بیمه نسبت به درخواست انعقاد بیمه اختیاری اقدام کنند. البته این افراد باید برای استفاده از خدمات بیمه خویش فرما حق بیمه پرداخت کنند و در صورتی که این مبلغ پرداخت نشود بیمه باطل می شود.

اما در بیمه اجباری حتی اگر حق بیمه پرداخت نشود همچنان مشمول بیمه قرار می گیرد.


تفاوت های بیمه های خویش فرما با بیمه اجباری چیست؟

خدمات بیمه بیکاری، تعهدات سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه شدگان اختیاری، درصد حق بیمه، بیمه حقوق و نوع قرارداد، قوانین و مقررات در بیمه اجباری و بیمه اختیاری متفاوت است. مهمترین تفاوت بیمه خویش فرما و بیمه اجباری، اجباری بودن بیمه اجباری است. به این معنا که هر شخصی در هر جایی مشغول به کار باشد و در قبال آن کار حقوق دریافت کند، کارفرما موظف است او را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارد و تفاوتی ندارد که این کار، فروشندگی در یک فروشگاه باشد یا در سازمانی بزرگ.

زمانی که از بیمه اختیاری استفاده می کنید خبری از کارفرما نیست و مزایای قانون کار نصیب فرد بیمه شده نمی شود. البته بیمه اختیاری بیشتر مزایای بیمه اجباری را دارد و تنها در مواردی به خصوص با هم تفاوت دارند.

دریافت بیمه بیکاری و کمک هزینه عائله مندی

یکی از مهترین تفاوت های بیمه اجباری و بیمه اختیاری در مورد دریافت بیمه بیکاری و کمک هزینه عائله مندی است. هیچکدام از این موارد به متقاضیان بیمه اختیاری تعلق نمی گیرد و تنها شامل افرادی است که از بیمه اجباری و قانون کار برخوردار باشند.


مبلغ بیمه بیکاری هر سال به طور جداگانه محاسبه می شود. برای مثال در صورتی که در سال 98 قصد داشته باشید بیمه بیکاری دریافت کنید باید از شرایط بیمه بیکاری 98 مطلع باشید.

تفاوت در بیمه حقوق

بیمه حقوق یکی از کسوراتی است که در محاسبه حقوق و دستمزد در نظر گرفته می شود. حق بیمه حقوق در مجموع 30 درصد از جمع حقوق و مزایای کارکنان است. در صورتی که شخصی شامل قانون کار باشد و بیمه اجباری داشته باشد 7 درصد از 30 درصد توسط شخص و 23 درصد دیگر توسط کارفرما پرداخت می شود.

تفاوت دیگری که بین بیمه اجباری و اختیاری وجود دارد نرخ بیمه حقوق است. حق بیمه در بیمه های اجباری 30درصد است، اما در بیمه های اختیاری این نرخ 26 درصد مبلغ دستمزد و حقوق توافق شده خواهد بود.

در مجموع به غیر از مواردی که ذکر شد تفاوت به خصوص و عمده دیگری بین بیمه اجباری و بیمه خویش فرما وجود ندارد و عمده تفاوت ها توضیح داده شد.


ارسال لیست بیمه

بر اساس آنچه که در قانون مشخص شده یکی از اقدامات ضروری و بسیار پراهمیت بعد از راه اندازی کسب و کار انجام امور بیمه کارکنان است. طبق قوانین تامین اجتماعی همه کارفرمایان باید حداکثر تا 15 روز بعد از شروع کسب و کار خود امور بیمه کارکنان را انجام دهند. البته ارسال لیست بیمه یکی از کارهایی است که حسابداری کسب و کارها باید به صورت مداوم نسبت به انجام آن اقدام کنند، در غیر این صورت مشمول جریمه خواهند شد.

در حال حاضر ارسال لیست بیمه از طریق اینترنت فراهم شده تا کسب و کارها به راحتی بتوانند بدون نیاز به حضور در محلی به خصوص و از طریق اینترنت به راحتی و در کمترین زمان نسبت به ارسال لیست بیمه اقدام کنند.
کد N2291546

وبگردی