آفتاب

نکته بهداشتی: مدیریت استرس مالی

نکته بهداشتی: مدیریت استرس مالی

مسائل مالی و بی‌پولی علت مهم استرس برای افراد در جامعه کنونی است.

برای اینکه بتوانید استرس ناشی از مشکلات مالی را کنترل کنید، به این توصیه‌ها توجه کنید:


- آرامشتان را حفظ کنید و متمرکز بمانید.


- عوامل استرس‌زای مالی‌ در زندگی‌تان را شناسایی کنید و طرحی برای مقابله با آنها تهیه کنید.


- بررسی کنید که شیوه برخورد فعلی‌تان با استرس مربوط به پول چگونه است و چه اشکالاتی دارد.


- شرایط مشکل‌آفرین و چالش‌برانگیز را به فرصت‌هایی برای رشد و تغییر بدل کنید.


- در صورت لزوم از مشاوران مالی و روانشناسان کمک بگیرید.
کد N2282746

وبگردی