آفتاب

آلودگی هوای تهران

آلودگی هوای تهران

سازمان هواشناسی با صدور اخطاریه‌ای نسبت به کاهش کیفیت هوای تهران و کرج تا حد هشدار برای تمام گروه‌ها خبر داد.

فارس

عکس: سعید خلیلی
کد N2282026

وبگردی