آفتاب

جشنواره «نشان دهخدا» دوسالانه می‌شود

جشنواره «نشان دهخدا» دوسالانه می‌شود

جشنوارۀ «نشان دهخدا» (انتخاب کتاب سال اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور در حوزۀ علوم انسانی) که پیش‌تر هرسال برگزار می‌شد از این به بعد دوسالانه شده و امسال برگزار نخواهد شد.به گزارش ایسنا، مسعود کوثری - مدیرعامل انتشارات علمی و فرهنگی - در این‌باره اظهار کرد: این جشنواره امسال مراحل نهایی خود را به انجام رسانده و برگزیدگان خود را نیز شناخته است. اما به منظور همراهی اهالی فرهنگ با شرایط اقتصادی جامعه، صرفه‌جویی در هزینه‌های ادارات دولتی و نیمه‌دولتی و همچنین رسیدگی بیشتر به وضعیت معیشتی کارکنان، جشنوارۀ نشان دهخدا امسال برگزار نمی‌شود و به سال آینده موکول خواهد شد.

جشنوارۀ نشان دهخدا از سال ۱۳۹۴ برگزار شده و امسال به پنجمین دورۀ خود رسیده است.

این جشنواره به میزبانی انتشارات علمی و فرهنگی و با مشارکت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تامین اجتماعی، ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، خانۀ کتاب و پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی برگزار می‌شود.
کد N2278469

وبگردی