آفتاب

پلمپ ۳۷ خانه در«میدان امام حسین (ع)»

پلمپ ۳۷ خانه در«میدان امام حسین (ع)»

در راستای طرح انضباط اجتماعی در سطح شهر تهران صبح پنجشنبه 16 آبان 1398، سی و هفت باب منزل که پاتوق معتادان، خرده فروشان مواد مخدر، سکونت تبعه غیرمجاز و نگهداری اموال مسروقه شده بودند، با دستور مقام قضایی پلمپ شدند.

فارس

عکس: محسن عطایی
کد N2277737

وبگردی