رئیس کل دادگستری استان تهران:

هیات منصفه مطبوعات پشتوانه خوبی برای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی است

هیات منصفه مطبوعات, محمدجواد حشمتی,رئیس کل دادگستری استان تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: مشکلی که در جامعه داریم محجوریت قانون است و متاسفانه قانون در خیلی از دستگاه ها مورد بی مهری قرار می گیرد.



به گزارش ایسنا، محمدجواد حشمتی در مراسم معارفه و تحلیف اعضای هیات منصفه مطبوعات گفت: خوشحالیم که نظام جمهوری اسلامی لایحه ای را که تصویب کرد موضوع هیات منصفه را در آن پیش بینی کرد. ما مشکلی که در جامعه داریم محجوریت قانون است و متاسفانه قانون در خیلی از دستگاه ها مورد بی مهری قرار می گیرد و باید به آن توجه شود که خوشبختی جامعه به اجرای صحیح مقررات و قانون است و در تمام حوزه ها باید به قانون تاسی کنیم تا بتوانیم مشکلات را به موقع رفع کنیم.

وی افزود:  حضور هیات منصفه در دو سال گذشته در رسیدگی به پرونده ها قابل تقدیر است. ما اعتقاد داریم هیات منصفه به عنوان یک پشتوانه خوبی برای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی است و هیات منصفه در تشخیص جرم کمک می کند و لازمه آن حضور هیات منصفه در جلسه دادگاه است.

وی افزود: هیات منصفه دو وطیفه دارد،  یکی اینکه در تشخیص جرم باید اظهارنظر کند و دیگری اینکه آیا  مستحق تخفیف است و این   موضوع نیاز به اشراف  دارد.
 
حشمتی افزود: برای آقای کساییان که بیشترین حضور را داشته است تقدیرنامه ای را نوشتیم و ادای دین کردیم. در جلسه امروز که جلسه اول هیات منصفه است به اعضای جدید خیر مقدم می گویم.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در اصل ١٦٨ قانون اساسی(رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیأت‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏ گیرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرایط، اختیارات‏ هیأت‏ منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ معین‏ می‏ کند.) مطرح شد که تعدادی دانشمند هرچند مجتهد نباشند برای جلوگیری از اشتباه قاضی لازم است و این اعضا برای اطمینان بخشی آرای محاکم حضور دارند و این را به فال نیک می گیریم.

وی افزود: نظام جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از انقلاب موضوع هیات منصفه را پیش بینی کرد. قاعدتا دوستان تا امروز با حضور در جلسات منشاء خیر بودند.
کد N2274895