نخستین مصاحبه سحر تبر پس از دستگیری‌اش + فیلم

فاطمه خ, سحر تبر,اینستاگرام

برخی افراد برای به دست آوردن شهرت روی به کارهای عجیب می آورند.

باشگاه خبرنگاران جوان: گاهی اوقات جنون شهرت از برخی از جوانان و حتی نوجوانان شخصیت هایی منفور و غیرواقعی در فضای مجازی می سازد که این مساله پس از مدتی پا را از شبکه های اجتماعی فراتر گذاشته و در زندگی فردی و اجتماعی افراد برای خود و دیگران تاثیرگذار می شود.

نخستین مصاحبه سحر تبر پس از دستگیری‌اش + فیلمبرخی افراد برای به دست آوردن شهرت روی به کارهای عجیب می آورند.
کد N2269390