دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی با رهبر معظم انقلاب

کد N2261922