فیلم | تعجب مجری سرشناس جشنواره فرانسوی زمان اهدای جایزه امیر نادری!

علیرضا شجاع نوری هنرپیشه سرشناس کشورمان که در دهه ۶۰ مسئول بین الملل فارابی بوده است ، خاطره‌ای روایت می کند از روزی که جای امیر نادری قرار شد از جشنواره سرشناس فرانسوی جایزه بگیرد.

فیلم | تعجب مجری سرشناس جشنواره فرانسوی زمان اهدای جایزه امیر نادری!علیرضا شجاع نوری هنرپیشه سرشناس کشورمان که در دهه ۶۰ مسئول بین الملل فارابی بوده است ، خاطره‌ای روایت می کند از روزی که جای امیر نادری قرار شد از جشنواره سرشناس فرانسوی جایزه بگیرد.

کد N2261342