به علت نقص فنی ؛

ماموریت ۱۱ ساله ماهواره کنترل اقیانوس های ناسا پایان یافت

ماهواره او اس تی ام ناسا

ماموریت ماهواره او اس تی ام ناسا برای کنترل وضعیت اقیانوس های جهان و میزان افزایش ارتفاع سطح آب دریاها بعد از ۱۱سال در ابتدای اکتبر امسال به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ اینجینیرینگ، ناسا و موسسات همکار در این زمینه تصمیم گرفتند تا فعالیت ماهواره OSTM را بعد از یازده سال متوقف کنند. علت این مساله کشف یک نقص فنی در سیستم تامین برق ماهواره مذکور بود که روز به روز در حال بدتر شدن بوده و در آینده می توانست تداوم فعالیت های ماهواره مذکور را ناممکن کند.

ماهواره مذکور طی یازده سال فعالیت خود توانسته بود اطلاعات ارزشمندی را در مورد تغییرات آب و هوایی و میزان بالاآمدن سطح آب اقیانوس ها و دریاها جمع آوری کند.

ناسا در بیانیه خود در این زمینه اعلام کرده که تخریب سیستم تامین برق ماهواره مذکور منجر به تبدیل شدن ماهواره یادشده به تهدیدی برای دیگر ماهواره ها خواهد شد. فرایند از مدار خارج کردن این ماهواره از تاریخ ده اکتبر آغاز می شود.

ماهواره مذکور با همکاری ناسا و آژانس فضایی فرانسه تولید شده و در ژوئن سال ۲۰۰۸ به فضا پرتاب شد. بررسی میزان افزایش سطح آب دریاها و اقیانوس ها در آینده با استفاده از ماهواره جایگزینی به نام Jason-۳ صورت می گیرد که در سال ۲۰۱۶ به فضا پرتاب شده بود.
کد N2260959