آفتاب

عمده شکایت خودرویی در زمینه افزایش قیمت و تاخیر در تحویل است

عمده شکایت خودرویی در زمینه افزایش قیمت و تاخیر در تحویل است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به بازرسی از واحدهای آرد و نان گفت: در شش ماهه سال 97، 8260 مورد و در شش ماهه سال 98 ، 8386 مورد بازرسی صورت گرفته است تا واحدها در خصوص قیمت و کیفیت تخلف نداشته باشند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، صادقی در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص عملکرد 6 ماهه این سازمان گفت: خوشبختانه زمان صدور مجوز تاسیس صنایع با کمتر از یک هفته کاهش یافته است و در این راستا تنها از سازمان محیط زیست استعلام گرفته می‌شود.

وی ادامه داد:‌ در 6 ماهه سال 97، 361 مورد و در 6 ماهه سال جاری 427 مورد جواز تاسیس برای صنایع صادر شده است که این تعداد رشد 18 درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: هر سال تنها یک چهارم جوازها عرض یک سال به کارخانه تبدیل می‌شوند و مابقی بیش‌تر از یک سال طول می‌کشد و یا در ادامه راه صاحبان آن منصرف می‌شوند.

وی با اشاره به جواز تاسیس صنایع نوین و دانش بنیان گفت:‌ در 6 ماهه سال 97، 16 مورد و 6 ماهه سال جاری 17 مورد مجوز تاسیس صنایع نوین و دانش بنیان صادر شده است که این امر نشان از پیشرفت در این حوزه است.

صادقی اظهار کرد: جوازهای صادر شده به صورت انباشت 1932 مورد است که از این تعداد 1067 مورد بدون طرح و 900 مورد نیز 20 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: حدود 260 مورد  بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند که با فعال شدند آنها حدود 35 هزار شغل ایجاد خواهد شد. در حال حاضر برای تکمیل آن به 1600 میلیارد تومان سرمایه نیاز است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: این ستاد در جهت شناسایی مشکلات امور تولید تشکیل شده است که یا با مراجعه بازرسان این سازمان به واحدهای تولیدی یا مراجعه تولیدکنندگان به این سازمان، این مشکلات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: در شش ماه امسال 95 جلسه در این ستاد با حضور سازمان‌های تامین اجتماعی، بانک‌ها، سازمان مالیاتی، دستگاه‌های خدماتی تشکیل شده که حاصل آن 1917 مصوبه در جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی بوده است.

صادقی اظهار کرد: 50 درصد از موارد که در ستاد تسهیل مطرح شده است مربوط به تامین مالی، 20 درصد مربوط به سازمان مالیاتی، 20 درصد مربوط به سازمان تامین اجتماعی و 10 درصد آن متفرقه بوده است.

وی با اشاره به محدودیت در صدور مجوز معدن در استان تهران گفت: در شش ماهه سال 97، هفت مورد، در شش ماهه سال 98 ، 24 مورد پروانه بهره‌برداری صادر شده است که این تعداد 406 مورد اشتغال ایجاد کرده است.

صادقی همچنین افزود: در سال جاری 25 درصد در صدور مجوز برداشت و 100 در صد در گواهی کشف رشد داشته‌ایم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به پروانه ثبت سفارش گفت: 74 هزار و 401 مورد پروانه ثبت سفارش دریافت کرده‌ایم که از این تعداد 71 هزار مورد بررسی شده و دو تا سه هزار پرونده در حال رسیدگی است. به طور معمول برای مجوز واردات مواد اولیه دو روز کاری، برای تجار 10 تا 15 روز، برای واحدهای کوچک تا یک هفته زمان لازم است.

وی با بیان اینکه چهار هزار واحد صنفی در استان تهران وجود دارد گفت: از این تعداد 88 هزار واحد تولیدی صنفی، 320 هزار واحد خدمات فنی و توزیع وجود دارد. در سال 98 ، 22 هزار پروانه کسب برای واحدهای صنفی صادر شده که این تعداد بیش از 50 هزار اشتغال ایجاد کرده است.

وی با اشاره به تعداد بازرسی‌های این سازمان گفت: در شش ماهه سال 97 ، 308 هزار مورد و در شش ماهه سال 98، بیش از 330 هزار مورد بازرسی صورت گرفته است.

صادقی میزان ارزش تخلفات بازرسی‌های سال 98 را 246 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این میزان در مدت مشابه سال گذشته 124 میلیارد تومان بوده است.

وی با اشاره به بازرسی از واحدهای آرد و نان گفت: در شش ماهه سال 97، 8260 مورد و در شش ماهه سال 98 ، 8386 مورد بازرسی صورت گرفته است تا واحدها در خصوص قیمت و کیفیت تخلف نداشته باشند.

وی افزود: در شش ما هه سال 97 ، 2267 برگه تخلف و در شش ماهه امسال 3211 برگه صادر شده؛ ارزش ریالی آن در سال 98 نسبت به 97 ، 58 درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در خصوص کشف موارد قاچاق گفت: در شش ماهه سال 97 ، 2691 مورد بازرسی برای کشف موارد قاچاق و 747 مورد برگه گزارش صادر شده است. این در حالی است که در شش ماهه سال 98 ، 3333 مورد بازرسی برای کشف موارد قاچاق، 699 برگه گزارش صادر شده است. همچنین ارزش ریالی قاچاق امسال نسبت به سال گذشته 20 درصد رشد داشته است.

صادقی عمده‌ترین محصولات قاچاق را مربوط به پوشاک، کود شیمایی، لوازم خانگی و تجهیزات پزشکی دانست.

وی بیان داشت: امسال 9463 شکایت خودرویی دریافت شده است که بیشترین آ‌نها یعنی 66 درصد مربوط به خودروسازهای بزرگ بوده است.

وی عمده شکایت خودرویی را در زمینه افزایش قیمت و تاخیر در تحویل عنوان کرد و افزود: 4947 مورد شکایت در خصوص تاخیر در تحویل، 1636 مورد در خصوص افزایش قمیت، 1320 مورد در خصوص نقص فنی، رنگ و ... بوده است.

وی در خصوص آخرین نرخ نان با احتساب آرد یارانه‌ای 665 تومان در تهران گفت: نان بربری با وزن چانه 510 گرم 1000 تومان، نان سنگک با وزن چانه 560 گرم 1200 تومان، نان تافتون با وزن چانه 230 گرم با قیمت 550 تومان، نان لواش با وزن چانه 140 گرم با قیمت 300 تومان به فروش می‌رسد.

صادقی در خصوص آخرین نرخ نان با احتساب آرد نمیه‌یارانه‌ای 900 تومان در تهران گفت: نان بربری با وزن چانه 580 گرم 1500 تومان، نان سنگک با وزن چانه 650 گرم 1800 تومان، نان تافتون با وزن چانه 280 گرم با قیمت 850 تومان، نان لواش با وزن چانه 170 گرم با قیمت 450 تومان به فروش می‌رسد در صورت افزودن کنجد و سبزیجات بر این مبلغ 500 تومان اضافه می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در خصوص آخرین نرخ نان با احتساب آرد یارانه‌ای 665 تومان در شهرستان‌ها گفت: نان بربری با وزن چانه 550 گرم 1000 تومان، نان سنگک با وزن چانه 560 گرم 1100 تومان، نان تافتون با وزن چانه 230 گرم با قیمت 500 تومان، نان لواش با وزن چانه 150 گرم با قیمت 300 تومان به فروش می‌رسد.

صادقی در خصوص آخرین نرخ نان با احتساب آرد یارانه‌ای 900 تومان در شهرستان‌ها گفت: نان بربری با وزن چانه 580 گرم 1300 تومان، نان سنگک با وزن چانه 650 گرم 1600 تومان، نان تافتون با وزن چانه 280 گرم با قیمت 800 تومان، نان لواش با وزن چانه 170 گرم با قیمت 400 تومان به فروش می‌رسد در صورت افزودن کنجد و سبزیجات بر این مبلغ 500 تومان اضافه می‌شود.
کد N2260878

وبگردی