تغییر ساعت رسمی از ساعت ۲۴ شنبه سی‌ام شهریور

تغییر ساعت رسمی کشور,عقب کشیدن ساعت,تغییر ساعت رسمی

ساعت رسمی کشور ساعت ۲۴ شنبه سی‌ام شهریور يک ساعت به عقب کشیده خواهد شد.

ساعت رسمی کشور ساعت ۲۴ شنبه سی‌ام شهریور يک ساعت به عقب کشیده خواهد شد.
کد N2248107