آفتاب

تغییر ساعت رسمی از ساعت ۲۴ شنبه سی‌ام شهریور

تغییر ساعت رسمی از ساعت ۲۴ شنبه سی‌ام شهریور

ساعت رسمی کشور ساعت ۲۴ شنبه سی‌ام شهریور يک ساعت به عقب کشیده خواهد شد.

ساعت رسمی کشور ساعت ۲۴ شنبه سی‌ام شهریور يک ساعت به عقب کشیده خواهد شد.
کد N2248107

وبگردی