آفتاب

انجمن روشنگران فردای كودک - ارفک

انجمن روشنگران فردای كودک - ارفک

انجمن روشنگران فردای كودک - ارفک سازمانی مردم‌نهاد است که در حوز‌ه‌ی حقوق کودک، به ويژه کودک کار فعالیت می‌کند.

انجمن روشنگران فردای کودک "ارفک" نهادی غیر دولتی است که فعالیت خود را از سالها پیش بصورت غیر رسمی و با همکاری دیگر سازمان های مردم نهاد در مناطق پر آسیب تهران همچون پاسگاه نعمت آباد و دروازه غار آغاز کرده است و هم اکنون با دریافت مجوز از وزارت کشور به فعالیت های خود رسمیت داده است. فعالیت های انجمن در حوزه حمایت و توانمند سازی کودکان به ویژه کودکان کار و خانواده هایشان میگنجد و تلاش میکند در حد توان خود و با حفظ کرامت انسانی این کودکان در حفظ حقوق کودکان آسیب پذیر قدم بردارد.

منطقه فعالیت انجمن در حال حاضر در منطقه شوش تهران است و دفتر مرکزی انجمن ساختمان دو طبقه ای است که در طبقه همکف کلاس های آموزشی و حیاط و در طبقه اول محیط اداری قرار دارد. این ساختمان در تابستان سال 1396 توسط بنیاد خیریه جاوید نقره خریداری شد و در اختیار انجمن قرار داده شد. ساختمان انجمن در ابتدا بسیار فرسوده بود که با همت و همکاری نیروی داوطلب بازسازی شد و به شکل حاضر تبدیل شد. در این مسیر افراد بسیاری در کنارمان بودند که با اعتماد کامل در بازسازی ساختمان انجمن فعالیت داشتند. کارگروه های فعال و حاضر در انجمن شامل کارگروه آموزش(هنر و ورزش) ، بهداشت ، مددکاری ، حسابداری و روانشناسی است که با حضور نیروهای جوان و داوطلب اداره میگیرد. تامین منابع مالی انجمن توسط کمک های مردمی می باشد و بخشی از آن هم با پرداخت حق عضویت های ماهانه توسط داوطلبان تامین می شود. از مهمترین حامی های انجمن که از ابتدای فعالیت در کنار ما حضور داشتند بنیاد خیریه جاوید نقره می باشد.

انجمن حقوق تمامی کودکان را یکسان و آنچه را برای کودکان خود منزلت و کرامت میداند برای دیگر کودکان هم حق دانسته و به آنها احترام میگذارد. و تا کنون با پشت سر گذاشتن دو سال تحصیلی در کنار این کودکان توانسته است ارتباطات مفید و موثری را با جامعه محلی و خانواده ها برقرار نماید. ما به آموزش و بهداشت رایگان و با کیفیت برای همه کودکان متعهد و این امر را حق همه کودکان می دانیم و به این منظور در راه احقاق این حق تلاش خواهیم کرد.

اینستاگرام: arfak_ngo

تلگرام: t.me/ngo_arfak
کد N2247415

وبگردی