آفتاب
رئیس سازمان امور مالیاتی:

نیازمند همکاری فراقوه‌ای برای مبارزه با فرار مالیاتی هستیم

نیازمند همکاری فراقوه‌ای برای مبارزه با فرار مالیاتی هستیم

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در خصوص مبارزه با فرار مالیاتی نیازمند همکاری های فراقوه ای هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، امید علی پارسا در همایش تبادل تجارب و برنامه ریزی برای مقابله یکپارچه و منسجم با پدیده شوم فرار مالیاتی، از ارتقای همکاری‌های فراقوه ای با حضور دستگاه‌های ذیربط در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و فرار مالیاتی در کشور خبر داد و اظهار داشت: در شرایطی که اقتصاد کشور در معرض یک جنگ اقتصادی است، فرار مالیاتی، اصل و کیان کشور را هدف قرار داده؛ لذا مقابله جدی و فراقوه ای با این پدیده شوم یک ضرورت اساسی است.

وی افزود: توفیق در مبارزه با فرار مالیاتی در کشور، منوط به همکاری و هم افزا کردن اقدامات دستگاه‌های اجرایی ذیربط در سطح سه قوه است و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص مقابله با فرار مالیاتی و جرم انگاری آن، مصمم هستیم که علاوه بر یکپارچه‎سازی و انسجام اقدامات برای مبارزه با این پدیده شوم، مالیات هوشمند را در کشور اجرایی کنیم که یک راهکار مؤثر برای مقابله با فرار مالیاتی و یک راه حل اساسی برای تحول در نظام مالیاتی همچون کشورهای توسعه یافته به شمار می‌رود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه هدف اصلی نظام مالیاتی اصلاح نظام درآمدی و اقتصادی کشور و حرکت به سمت توسعه و عدالت اجتماعی است، گفت: وصول مالیات، هدف اصلی و معیار ارزیابی نظام مالیاتی نیست و در حقیقت وصول با اصول در دستور کار ماست که براساس آن، فضای کسب و کار در کشور بهبود می‌یابد.

پارسا افزود: برای تحقق عدالت مالیاتی، مالیات باید متناسب با ثروت، درآمد و مصرف افراد اخذ شود و در حقیقت، با یک نظام مالیاتی کارا، منصف، عادل و شجاع می‌توان انتظار تحقق عدالت در جامعه را داشت.

وی اضافه کرد: نظام مالیاتی برای ایجاد تحول، دو گام اساسی در پیش رو داشت که گام نخست تحت عنوان طرح جامع مالیاتی، اجرایی شده و هم اکنون در گام دوم تحول، یعنی مدرن سازی و هوشمند سازی نظام مالیاتی قرار داریم.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: مدرن سازی و هوشمند سازی نظام مالیاتی به این معنا است که تمامی ریزداده های مربوط به ثروت، درآمد و مصرف مودیان طبق مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، از دستگاه‌های ذیربط اخذ و در بانک اطلاعاتی سازمان ذخیره شود. همچنین عملیاتی‎سازی سامانه پایانه‌های فروشگاهی کشور نیز بخش مهم دیگر مدرن سازی نظام مالیاتی است و در این رابطه نیز نیازمند حمایت ارکان مختلف نظام هستیم.

وی همچنین اظهار داشت: با تحقق گام دوم و براساس ریزداده های اطلاعاتی موجود، اظهارنامه برآوردی یا پیش‌فرض مودیان تهیه و اطلاعات دقیق و واقعی، مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد.

پارسا با اشاره به اینکه در کشورهای توسعه یافته به همین شیوه عمل می‌شود و اظهارنامه توسط نظام مالیاتی تهیه می‌شود، گفت: در این شیوه، دیگر جایی برای اعتراض و جدل باقی نمی‌ماند و فرایند طولانی دادرسی مالیاتی نیز به حداقل می‌رسد و مالیات عادلانه منجر به افزایش تمکین مودیان می‌شود.

وی، وصول مالیات، حمایت از تولید کننده واقعی، مبارزه با فرار مالیاتی و مقابله با فساد را چهار اقدام کلیدی این دستگاه برشمرد و ادامه داد: در خصوص مبارزه با فرار مالیاتی نیازمند همکاری‌های فراقوه ای هستیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در کنار مقوله مبارزه جدی با فرار مالیاتی، سیاست حمایت از تولید، البته به صورت محدود، مشروط، کاهنده و تضمین دار، در دستور کار نظام مالیاتی قرار دارد و ظرفیت‌های قانونی برای تحقق این سیاست نیز ایجاد شده است.
کد N2240166

وبگردی