مجهز به بزرگترین باتری؛

بزرگ ترین خودروی برقی دنیا تقریبا نیازی به شارژ ندارد

بزرگ ترین خودروی برقی دنیا

یک شرکت سوئیسی بزرگترین کامیون کمپرسی برقی دنیا را تولید کرده و مدعی است این کامیون تقریبا هیچ وقت نیازی به شارژ مجدد باتری ندارد.


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این کامیون برقی مجهز به بزرگترین باتری است که تاکنون بر روی یک وسیله نقلیه برقی در دنیا نصب شده است.

کامیون کمپرسی مذکور به جای موتورهای بزرگ دیزلی ۲۳ لیتری مجهز به موتورهای برقی قدرتمند و یک بسته باتری ۶۰۰ کیلووات ساعتی است. این کامیون که ای دامپر نام گرفته در معدنی در پری واقع در ۱۰۰ کیلومتری زوریخ به کار گرفته شده است.

کامیون مذکور قادر به بارگیری حداکثر ۶۰ تن صخره و سنگ بوده و آنها را برای تخلیه به پایین کوه ها منتقل می کند. این کامیون برای رسیدن به پایین کوه در جاده ای با شیب ۱۳ درصد حرکت می کند و همین امر زمینه شارژ مجدد باتری های آن را فراهم می کند. مقدار شارژ یادشده جایگزین مقدار شارژ تخلیه شده گردیده و باعث می شود شارژ مجدد باتری کامیون یادشده ضروری نباشد.

استفاده از این کامیون در یک بازه زمانی ده ساله به انتقال ۳۰۰ هزار تن صخره منجر شده، ولی جلوی انتشار ۱۳۰۰ تن دی اکسیدکربن را نیز در جو کره زمین می گیرد. این کامیون در صورت مصرف سوخت های فسیلی طی این مدت معادل ۵۰۰ هزار لیتر گازوئیل مصرف می کرد. باید توجه داشت که توان و ظرفیت این کامیون برای انتقال انواع سنگ و صخره هم ۲.۵ برابر نمونه های مشابه گازوئیل سوز است.
کد N2237113