آفتاب

رسیدن به خط پایان یا راهگشایی برای گام‌بزرگ

رسیدن به خط پایان یا راهگشایی برای گام‌بزرگ

در افکار عمومی تحلیلهای متنوعی از اتفاقات اخیر پیرامون خانواده لاریجانی ها شنیده میشود.

آفتاب: حمله به این خانواده در مجلس نهم‌ و توسط محمود احمدی نژاد با نشان دادن فیلمی از نشست فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی و درخواستهای وی از تلویزیونهای بزرگ صحن علنی مجلس، شروع شد. روزیکه برای نخستین بار علی لاریجانی که به آرامش و زیرکی در برخورد ها شهره هست،به لکنت افتاد و از برادرش به دفاع پرداخت.

او هم‌اینک نیز برای دفاع از صادق لاریجانی برادر کوچکتر از خود، لباس رزم پوشیده و در نهان برای گره گشایی از حملات اخیر و حل و فصل مشکلات، راه چاره های متعددی را پی می گیرد، باتجربه تر و بدون‌لکنت زبان.
اما با یک‌تفاوت اساسی که او منشا و سطح این‌ بازی را نمی داند.

بازی شطرنج بسیار پیچیده و با حریفان قهار و کارآزموده ای که اگر مهره چینی های آن درست صورت نگیرد، چه بسا به حذف همه اعضای خاندان  و از جمله حذف خود او به عنوان قدرتمندترین و البته زیرک‌ترین‌عضو این خانواده نیز منجر شود و تلاشهای سالیان‌متمادی او در کسوت ریاست مجلس و آرزوهای او برای تکیه بر کرسی ریاست جمهوری را نیز بسیار زودهنگام نقش بر آب کند.
اینها یک برداشت و تحلیل در افکار عمومی است.

اما تحلیل دیگری نیز در میان افکار عمومی شایع هست و آن‌سناریوی طراحی شده برای جلب حمایت اصلاح طلبان‌ و تحریک مردم حامی اصلاحات برای شرکت‌ در دو  انتخابات مجلس و ریاست جمهوری است.
و نشان‌دادن‌ اینکه نظام‌ همچنان‌ از قدرت و توانایی حفظ و نگهداری مردم‌برای شرکت در انتخابات های پیش رو برخوردار است و می تواند با طراحی یک‌فرایند دوقطبی، انتخاباتهای پرشوری را به سرانجام‌رساند.

درست همانند آنچه که‌تاکنون محقق شده است.
آیا علی لاریجانی میتواند از یک‌تهدید بزرگ‌ یک فرصت بزرگ بسازد؟

بزودی راستی هریک از تحلیلهای فوق مسجل خواهد شد.
کد N2233461

وبگردی