صحبت های طالقانی در حاشیه مراسم بهترین های لیگ برتر فوتبال

مراسم بهترین های لیگ برتر فوتبال,عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال,طالقانی

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در حاشیه مراسم بهترین های لیگ برتر فوتبال به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

صحبت های طالقانی در حاشیه مراسم بهترین های لیگ برتر فوتبالعضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در حاشیه مراسم بهترین های لیگ برتر فوتبال به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

کد N2232833