رونمایی از سامانه پدافند باور۳۷۳ با حضور رییس جمهور | تصاویر

کد N2232097