فیلم | سقوط ساختمان ۳طبقه در خیابان ظفر تهران

ریزش ساختمان در ظفر,ریزش ساختمان

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از ریزش آوار در یک ساختمان در خیابان ظفر خبر داد و گفت: بنا بر گفته‌های افراد حاضر در محل، سه نفر میان آوار گرفتار شدند.

فیلم | سقوط ساختمان ۳طبقه در خیابان ظفر تهرانسخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از ریزش آوار در یک ساختمان در خیابان ظفر خبر داد و گفت: بنا بر گفته‌های افراد حاضر در محل، سه نفر میان آوار گرفتار شدند.

کد N2224475