آفتاب

انفجار و آتش سوزی دو کارخانه در شهرک شکوهیه قم

انفجار و آتش سوزی دو کارخانه در شهرک شکوهیه قم

در حدود ساعت یازده نیمه شب جمعه (یازدهم مردادماه) آتش سوزی و انفجار در کارخانه تولید رنگ در شهرک شکوهیه قم منجر به آتش سوزی در کارخانه الیاف و نخ در مجاور آن شد. در این آتش سوزی23 خودرو سنگین آتش نشانی به همراه 75 آتش نشان تا بامداد روز 12 مردادماه در حال خاموش کردن این آتش سوزی بودند.

احمد ظهرابی
کد N2220746

وبگردی