آفتاب

نکات مهم آیین نامه برای قبولی در آزمون آیین نامه اصلی

نکات مهم آیین نامه برای قبولی در آزمون آیین نامه اصلی

در این مطلب مهم ترین نکات از کتاب جدید آیین نامه را برای قبولی در آزمون آیین نامه اصلی آورده ایم. برای قبولی در آزمون آیین نامه اصلی بهتر است با دانلود نمونه سوالات آيین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی خودتان را آماده کنید.

در این مطلب مهم ترین نکات از کتاب جدید آیین نامه را برای قبولی در آزمون آیین نامه اصلی آورده ایم. برای قبولی در آزمون آیین نامه اصلی بهتر است با دانلود نمونه سوالات آيین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی خودتان را آماده کنید.

نکات کتاب جدید آيین نامه رانندگی

تابلو های هشدار دهنده یا اخطاری راهنمایی رانندگی معمولا به شکل مثلث با نوار حاشیه ی قرمز رنگ و زمینه ی سفید رنگ هستند که یک راس ان به طرف بالا بوده و در داخل ان نوع خطر به وسیله ی علائمی خاص با رنگ مشکی نشان داده شده است .

رانندگی در شب دشوار تر از رانندگی در روز میباشد . زیرا محدوده ی دید راننده در شب کاهش می یابد ، پس زمان بیشتری طول میکشد تا راننده موانع موجود در راه را تشخیص دهد و برای وضوح بیشتر باید از نور بالا استفاده کند .

خطوط زیگزاگی که به رنگ زرد میباشند و به صورت زیگزاگ در حاشیه ی راه های متصل به پیاده رو کشیده میشود و عبور کردن و ایستادن روی آنها ممنوع است .

خطوط ممتد و مقطع :رانندگانی که در سمت خط پر ( ممتد) قرار دارند ، حق عبور از روی آن را ندارند .اما رانندگانی که در سمت خط مقطع هستند میتوانند از روی آن عبور کنند .

خط کشی عبور پیاده چیست ؟ خطوط عابر پیاده در ورودی تقاطع یا در محلی از راه ها برای استفاده عابر پیاده و عبور از عرض راه کشیده میشود .

نمونه سوالات آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی

سوال 1 : مفهوم تابلوی زیر چیست ؟


الف : خطر سقوط در آب

ب : خطر سقوط در دره

ج : خطر سقوط

د : هر سه مورد

جواب :گزینه ی الف


سوال 2 : تابلوهای به شکل دایره با نوار حاشیه قرمز از کدام دسته تابلو ها هستند ؟

الف : بازدارنده یا انتظامی

ب : هشدار دهنده یا اخطاری

ج : آگاهی دهنده یا اخباری

د : هیچکدام

جواب : گزینه ی الف


سوال 3 : در یک منطقه ی مسکونی به یک سرعت گیر نزدیک میشوید . شما باید .....

الف : با همان سرعت به حرکت خود ادامه دهید

ب : از قسمت چپ جاده عبور کنید

ج : به سرعت خود بیفزایید

د : سریعا سرعت خود را کاهش دهید

جواب : گزینه ی د


سوال 4 : مفهوم تابلوی زیر چیست ؟


الف :پل در دست تعمیر

ب : پل متحرک

ج : خطر سقوط در آب

د : خطر سقوط

جواب : گزینه ی ب


سوال 5 : حداکثر سرعت مجاز انواع سواری ها و اتوبوس ها در آزادراه ها به ترتیب کدام گزینه است ؟

الف : 110- 120

ب : 120 -110

ج : 110 -85

د : 95- 120

جواب : گزینه ی الف


سوال 6 : کدامیک از گزینه ها ی زیر درست میباشد ؟

الف : رنگ نارنجی در علائم عبور و مرور به معنی راهنما برای مناطق تفریحی و فرهنگی میباشد

ب : تابلوی ایست از تابلوهای اختیاری میباشد

ج : ما بین شما و اتومبیل جلویی باید یک فاصله ی زمانی 2 ثانیه ایی وجود داشته باشد

د : استفاده طولانی مدت از کلاچ باعث افزایش مصرف بنزین میشود

جواب : گزینه ی ج


سوال 7 : خطوط زیگزاگ به رنگ زرد در حاشیه ی راه های متصل به پیاده رو به چه معناست ؟

الف : ایستادن روی انها آزاد است

ب : عبور کردن و ایستادن روی آنها در شرایط اضطراری آزاد است

ج : توقف اتومبیل روی آنها بلامانع است

د : عبور کردن و ایستادن روی آنها ممنوع است

جواب : گزینه ی د


سوال 8 : کدام گزینه ناصحیح است ؟

الف : حداقل سرعت در آزادراه ها 70 کیلومتر در ساعت و حداکثر 120 کیلومتر برای سواری و وانت

ب : حداکثر سرعت در جاده های اصلی 95 کیلومتر در ساعات در روز

ج : حداکثر سرعت در جاده های اصلی 85 کیلومتر در ساعات شب

د : حداکثر سرعت در جاده های فرعی 75 کیلومتر در ساعات در روز

جواب : گزینه ی د


سوال 9 : حواس پرتی در زمان رانندگی عامل مهمی در ........... است .

الف : توجه به ترافیک شهری

ب : توجه به پیچ جاده

ج : اجرای فرامین پلیس

د : تصمیم گیری به موقع

جواب : گزینه ی د


سوال 10 : رانندگی در شب مشکل تر از روز میباشد زیرا ....

الف : عدم تشخیص به موقع موانع و عابر پیاده

ب : محدود شدن میدان دید طبیعی

ج : عدم استفاده ی کامل از آیینه های جانبی

د : تمام موارد

جواب : گزینه ی د


سوال 11 : در کدام محل نباید پارک کرد ؟

الف : در 15 متری تقاطع ها

ب : ایتسگاه اتوبوس

ج : مجل های غیر مجاز - مقابل پل

د : تمام موارد

جواب : گزینه ی د


سوال 12 : برای خروج از پارک .....

الف : با آیینه ی عقب اتومبیل را کنترل کرده و راهنمای سمت چپ را روشن میکنیم .سپس سر را به چپ چرخانده با احتیاط و حق تقدم عبور از پارک خارج میشویم

ب : با رعایت حق تقدم عبور خارج میشویم

ج : راهنما زده و با رعایت حق تقدم عبور خارج میشویم

د : راهنما زده و با دست علامت میزنیم سپس با اطمینان از کنار خودرو پارک شده خارج میشویم

جواب : گزینه ی الف


سوال 13 : خطوطی که در مدخل تقاطع یا در محل معینی از راه ها برای عابر پیاده است به آن خطوط ....... میگویند .

الف : طولی

ب : عرضی

ج : ممتد

د : مقطع

جواب : گزینه ی ب


سوال 14 : تابلوی زیر چه مفهومی دارد ؟


الف : پرتاب سنگ

ب : شانه خطرناک

ج : ریزش سنگ

د : جاده در دست تعمیر

جواب : گزینه ی ج


سوال 15 :تابلوی زیر  یعنی ......


الف : عبور کودکان

ب : عبور پیاده ممنوع

ج : گذرگاه عبور پیاده

د : عبور پیاده ممنوع

جواب : گزینه ی الف

مهم ترین نکات امتحان آیین نامه اصلی رانندگی

توقف یا پارک کردن در محل هایی ممنوع است که عبارنتد از :

1 : پیاده رو و گذرگاه پیاده

2 : مقابل ورودی خیابان ها و جاده ها و کوچه ها یا ورودی و خروجی اتومبیل رو ساختمان ها

3 : داخل تقاطع

4 : در فاصله ی 15 متری شیر های آب آتش نشانی وشیر های آب نصب شده در راه ها

5 : در فاصله ی 15 متری اطراف چراغ های راهنمایی و رانندگی و یا محل هایی که توقف وسایل نقلیه مانع دید علائم راهنمایی رانندگی بشود .

6 : از ابتدا تا انتهای پیچ ها

7 : در فاصله ی 15 متری ورودی و خروجی مراکز اتش نشانی ، پلیس و بیمارستانها و فوریت پزشکی

8 : کنار وسایل نقلیه ای که خود متوقف میباشد ( توقف دوبله )

9 : روی پل ها و درون تونل ها و معابر در ارتفاع

10 : در خیابان هایی که پیاده رو آن قابل عبور نبوده و پیادگان مجبورند از بخشی از سواره رو عبور کنند

11 : در ایستگاه های وسایل نقلیه ی همگانی و حریم انها که با علائم راهنمایی و رانندگی مشخص است

12 : در محل هایی که علائم راهنمایی و رانندگی مانند تابلو های توقف ممنوع و یا خط کشی های شطرنجی در سطح تقاطع و یا معابر نیز دلالت بر ممنوعیت توفق نماید .

13 : در هر نقطه از معابر در حال تعمیر ، شستشو و تعویض روغن و نیز در طول مسیر های ویژه اتوبوس و دوچرخه و همچنین در طول مسیر و خط های عبور  آزادراه ها

14 : در جاهایی که دستگاه توقف سنج نصب شده و یا توقف با کارت یا انواع دیگر تجهیزات توقف سنج با علائم مشخص کننده  ، مجاز میباشد ، به علت پرداخت نکردن هزینه توقف و یا نداشتن کارت پارک مجاز و یا پایان زمان توقف .

منبع:کد N2214485

وبگردی