اخبار گوگل

تحقیقات اتحادیه اروپا از گوگل

دور جدید تحقیقات اتحادیه اروپا از گوگل آغاز شد

کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرده مشغول انجام تحقیقاتی درباره جمع آوری اطلاعات کاربران توسط گوگل است. این در حالی است که قبلا این اتحادیه تحقیقات دیگری درباره این شرکت فناوری انجام داده است.