اخبار شهرهای جدید

مسكن مهر, شهرهای جدید, وزير راه و شهرسازي, محمد اسلامی

انتقاد وزیر از ساخت مسکن مهر در برهوت!

وزیر راه و شهرسازی گفت: ساخت واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید هیچ‌گاه مورد اعتراض ما نبوده است. انتقاد ما به مسکن مهر در مناطقی است که در برهوت ساخته شده است.

راه و مسکن, طاهرخانی شرکت عمران شهرهای جدید, شرکت عمران شهرهای جدید

احداث ۱۳۰ کیلومتر پروژه قطار برقی در دستور کار

معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: در حال حاضر شرکت عمران شهرهای جدید در مجموع حدود ۱۳۰ کیلومتر پروژه قطار برقی بین شهرهای جدید و شهرهای مادر در دستور کار قرار دارد که هرکدام در مراحل پیشرفت فیزیکی متفاوتی گزارش شده‌اند.