اخبار سید محمد حسینی

احمدی نژاد،محمود احمدی نژاد،رئیس سازمان صدا و سیما، ریاست سازمان صداوسیما، سید محمد حسینی

رویای ریاست بر جام‌جم در سر وزیر احمدی‌نژاد

مدت زمانیست که با داغ شدن گمانه ها بر سر ریاست سازمان صداوسیما، نام یک چهره برخاسته از دولت احمدی نژاد هم بر سر زبان ها می افتد، مردی که روزگاری پیشتر ریاست وزارت فرهنگ و ارشاد دولت احمدی نژاد را برعهده داشت.