اخبار ترجمه

ارسلان فصیحی ،ادبیات عامه‌پسند ، ادبیات ترجمه

از گفت‌وگوهای خاله‌زنکی تا پخته‌خواری

ارسلان فصیحی در حالی از گفت‌وگوهای خاله‌زنکی به‌جای ادبیات عامه‌پسند و پخته‌خواری در ادبیات ترجمه می‌گوید که معتقد است ترجمه آثار ادبی فارسی که در حدود ۴۰ سال اخیر تولید شده‌اند به زبان‌های دیگر خیلی محدود است.