اخبار کمد لباس

محصول جدید سامسونگ،کمد لباس

محصول جدید سامسونگ؛ کمد لباسی که جادو می‌کند

بسیاری از مردم از ترکیبی از ماشین لباسشویی، شوینده‌ها و آب برای تمیز نگه داشتن البسه استفاده می‌کنند، اما کمد جدیدی که توسط سامسونگ تولید شده برای این کار از جریان هوا و بخار آب هم بهره می‌گیرد.