اخبار پیش فروش افتتاحیه اکران «سوء تفاهم» با حضور بازیگران