اخبار ویروس تب کریمه کنگو

ویروس تب کریمه کنگو ،روش های ابتلای انسان به تب کریمه کنگو

قربانی ویروس تب کریمه کنگو نشویم

حشره شناس و متخصص کنترل آفات، به هموطنان هشدار داد به دلیل احتمال ابتلاء به ویروس تب کریمه کنگو، ضمن خودداری از خرید دام زنده (قربانی) بدون مهر دامپزشکی، از خوردن جگر خام یا گوشت درست پخته نشده اجتناب کنند.