اخبار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اینفوگرافیک, اینفوگرافی, کودک, كودك كار, کودک کار و خیابان, کار, كودكان, وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اینفوگرافی / وضعیت کودکان کار در ایران

بر اساس اطلاعات مرکز آمار و داده‌های راهبردی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در سال ۹۶ در ایران، از کل حدود ۹ میلیون کودک بین ۱۰ تا ۱۷ سالۀ کشور، حدود ۴۹۹ هزار کودک مشغول به کار بوده‌اند. در همین سال (1396) کار توانمندسازی بیش از پنج هزار کودک توسط سازمان بهزیستی انجام شده است. این اینفوگرافی به وضعیت کودکان کار در ایران نگاهی انداخته است.