اخبار هنر ایرانی

ملک‌زاده ،استاد خوشنویسی،هنر ایرانی

هویت خریدن با هنر ایرانی در کشورهای حاشیه خلیج فارس / ملک‌زاده از یک هنر اصیل می‌گوید

ایلنا نوشت: یک استاد خوشنویسی معتقد است: کشورهای حاشیه خلیج فارس به هنر ایران و خوشنویسی بیش از ما توجه می‌کنند و درصدد خرید هویت برای خود هستند. آنها مدیریت فرهنگی هنری دارند که از طریق هنر ما،‌ موزه‌های خود را پرمی‌کنند. ضمن آنکه آثار هنری؛ خود دارای ارزش افزوده هستند.