اخبار همایش طراحان و تولیدکنندگان مد و لباس

همایش طراحان و تولیدکنندگان مد و لباس

در هشتمین همایش طراحان و تولیدکنندگان مد و لباس چه گذشت؟

در جریان هشتمین همایش سالانه طراحان و تولیدکنندگان مد و لباس، فعالان این حوزه دغدغه‌های خود را در زمینه تامین مواد اولیه، نبود ارتباط سازنده بین طراحان و تولیدکنندگان، ضعف تولیدکنندگان داخلی در برندسازی و ضرورت ارایه لباس‌های فاخر متناسب با فرهنگ ایرانی مطرح کردند.