اخبار همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور

روحانی،رئیس جمهور،حسن روحانی،همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور، سخنرانی روحانی،معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور

امیدوارم عدم پخش سخنان رئیس جمهور با نیت خاص و سیاسی نباشد

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور گفت: همه هماهنگی های لازم با دفتر ریاست سازمان صدا و سیما برای پخش زنده سخنان رئیس جمهور در همایش استانداران و فرمانداران در محل وزارت کشور انجام شده بود و عوامل فنی نیز در محل حضور داشتند اما شبکه خبر بدون هیچ هماهنگی و اطلاعی، از پخش زنده این سخنان خودداری کرد.