اخبار میدان میوه و تره بار تهران

میدان میوه و تره بار تهران

10 میدان میوه و تره بار تهران سرسبز می‌شوند

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران با اشاره به اینکه میادین و بازارهای میوه و تره بار، روزانه محل مراجعه حدود یک میلیون شهروند هستند، گفت: آرامش بصری و زیبایی ظاهری این فضاها می تواند در آرامش خاطر مراجعه کنندگان به این مراکز مؤثر باشد.