اخبار مناطق آزاد

معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد، فرار مالیاتی ،معافیت‌های مالیاتی

معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد، تنها دلیل فرار مالیاتی نیست

معاون تولید، صادرات و فناوری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به دلایل فرار مالیاتی ادامه داد: معافیت‌های مالیاتی تنها دلیل فرار مالیاتی نیست و عوامل گسترده و متعددی وجود دارد که بعضا نگاه به معافیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به نظر صحیح نیست.