اخبار مذاکرات هسته ای ایران

کتاب ویلیام برنز ،the back channel ، کانال برگشت،خاطرات ویلیام برنز، دیپلمات پیشین و مذاکره کننده هسته‌ای،مذاکرات هسته ای، قدم زنی ویلیام برنز و سعید جلیلی،سعید جلیلی،قدم زنی محمد جواد ظریف و جان کری،پرونده‌ هسته‌ای،روند مذاکرات هسته‌ای ایران با ۱ ۵،حاشیه مذاکرات ژنو،برجام،مذاکرات هسته ای ایران

ماجرای قدم زدن سعید جلیلی با ویلیام برنز چه بود؟

جان کری چندی پیش گفته که نسخه‌ای از کتاب ویلیام برنز به نام the back channel یا کانال برگشت به دستش رسیده است. او توصیه می‌کند که همه این کتاب را بخوانند. کتاب “کانال برگشت” خاطرات ویلیام برنز دیپلمات پیشین و مذاکره کننده سابق هسته‌ای است.