اخبار محمد معتمدی

خوانندگان ممنوع التصویر،ممنوع الفعالیت،حامد همایون،حسین زمان،حمید حامی،محمد معتمدی

خوانندگانی که صدا و تصویرشان آزاد شد

در حدود یک سال گذشته خوانندگان مطرح بسیاری برای مقاطع زمانی مختلف و به دلایل متعددی ممنوع‌الفعالیت شدند، مانعی که برای مدتی آنان را از مخاطبانشان دور کرد اما در نهایت صبرها جواب داد و صدا و تصویرشان دوباره آزاد شد.