اخبار لبنیات فله‌ای

سم آفلاتوکسین در شیر، آفلاتوکسین، شیر، لبنیات سنتی،لبنیات فله‌ای

موضع رسمی وزارت بهداشت: مردم از لبنیات سنتی و فله‌ای استفاده نکنند

مدیرکل نظارت بر فرآورده‌های غذایی سازمان غذا و دارو گفت: شیرها و فرآورده‌های لبنی سنتی و فله‌ای مورد تایید سازمان غذا و دارو نیست زیرا هیچ نظارتی بر آنها وجود ندارد و ممکن است میزان آلودگی میکروبی یا آفلاتوکسین این محصولات بیش از حد مجاز باشد.