اخبار دادگاه عاملان قتل علیرضا شیرمحمدعلی

علیرضا شیرمحمدعلی،زندان فشافویه،قتل در زندان،قتل در زندان فشافویه،دادگاه عاملان قتل علیرضا شیرمحمدعلی،غلامحسین اسماعیلی

حکم پرونده عاملان قتل علیرضا شیرمحمدعلی صادر شد

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در راستای اجرای دستور رئیس قوه قضاییه علاوه بر برخورد اداری و انضباطی با برخی ماموران زندان، پرونده قتل علیرضا شیرمحمدعلی به صورت ویژه در دادگستری استان تهران رسیدگی و حکم عاملان قتل صادر شد.