اخبار بیمه بیکاری

بیمه بیکاری

اگر دنبال بیمه بیکاری هستید بخوانید

در حالی که یکی از حمایت‌های تأمین اجتماعی از نیروی کار در حوزه بیمه بیکاری است تا در شرایط خاص و بحرانی بتوان از این ابزار قانونی استفاده کرد، بسیاری از کارگرانی که در معرض تهدید از دست دادن شغل هستند یا از کار بیکار می‌شوند اطلاع چندانی از شرایط استفاده از بیمه بیکاری ندارند.

بیمه بیکاری،شرایط دریافت بیمه بیکاری

الزام بیمه گر به خانه نشینی برای دریافت بیمه بیکاری غیرقانونی است

رئیس گروه بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه مدت امور فنی بیمه شدگان تامین اجتماعی با تاکید بر این که الزامی بر خانه نشینی بیمه گر برای اثبات بیکاری و مشمول دریافت بیمه شدن نیست، گفت: سازمان تامین اجتماعی، در صورت شکایت و مشاهده این الزام، با واحد مربوطه برخورد می کند.

بیمه بیکاری،سابقه بیمه

بیمه بیکاری جزء سابقه بیمه محسوب می‌شود؟

ایلنا نوشت: مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار با اشاره به اشتغال مجدد حدود ۱۸ هزار مقرری بگیر بیمه بیکاری، گفت: هم اکنون حدود ۲۶۲ هزار نفر از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند.

حقوق و دستمزد, بیمه بیکاری, اخراج, تعدیل نیرو, بیکاری, سازمان تامین اجتماعی, کاریابی‌ها, وزارت کار و رفاه اجتماعی

شنیده شدن زمزمه‌ وگذاری بیمه بیکاری به کاریابی‌ها

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اعلام مخالفت شدید از واگذاری موضوع پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کاریابی‌ها گفت: بر خلاف رویه کشورهای دیگر هیچگونه بسته حمایتی از نیروی بیکار شده در کشور پیش بینی نشده و هر روز شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری که حق قانونی کارگران است،سخت‌تر می‌شود.