اخبار بودجه عمومی

مشکلات اقتصادی،بودجه عمومی

۷۵ تا ۸۰ درصد بودجه عمومی، هزینه‎ای است

استاد اقتصاد دانشگاه تبریز اظهار داشت: چه بسا لازم و بهتر باشد ما کشور را چند سال با کسری اداره کنیم؛ لذا اگر نظام نهادی را اصلاح کنیم که در آن شفافیت، پاسخگویی و همسوئی بودجه دولت با برنامه‎های بلندمدت و میان‎مدت میسر شود و امکان نظارت نهادهای مدنی، رسانه‌ها و افکار عمومی بر عملکرد دولت وجود داشته باشد می‎توان کسری بودجه را به بهترین نحو مدیریت کرد.