اخبار بهداشت و درمان

کمیته بهداشت و درمان اربعین حسینی،بیماریهای واگیردار

کنترل بیماری های واگیر در مرزهای هوایی و زمینی

مسئول کمیته بهداشت و درمان اربعین حسینی، با اشاره به برگزاری جلسات کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین حسینی از سال گذشته تا کنون، گفت: گروه های بهداشتی برای کنترل بیماری های واگیر، حضور دارند.

سهیمه دانشجویان،بشیر خالقی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، انتقال غیرقانونی دانشجویان علوم پزشکی از خارج کشور

آمار عجیب یک نماینده از سهمیه‌ها / ۷۰ درصد دانشجویان دندانپزشکی با سهمیه‌ جذب شده‌اند

فارس نوشت: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از قانون سهمیه اعضای هیأت علمی گفت: بر اساس اطلاعات رسیده در سال گذشته حدود ۷۰ درصد از دانشجویان دندانپزشکی با سهمیه در دانشگاه‌ها پذیرفته شده‌اند.