اخبار برنامه هفت

شاه کش،مهناز افشار، برنامه هفت

تشریح جزئیات سانسور یک فیلم و تصاویر مهناز افشار از سوی مقامات بالا در برنامه «هفت»

کارگردان و تهیه‌کننده «شاه‌کش» در برنامه «هفت» به تفصیل تشریح کردند که بیلبوردهای مجوزدارشان به تشخیص سازمان زیباسازی و آنطور که خودشان گفتند، با دستوری از «بالا» سانسور شده و عکس‌های مهناز افشار از آن حذف شده.