اخبار ایست قلبی یک کنکوری

ایست قلبی یک کنکوری

ایست قلبی یک کنکوری حین انتخاب رشته

باشگاه خبرنگاران نوشت: رئیس آموزش و پرورش گیلانغرب گفت: یکی از داوطلبان کنکور روز سه شنبه در حین انتخاب رشته در یکی از دفاتر اینترنتی تعیین رشته سطح شهرجان باخت.