اخبار انقراض گونه‌ها

انقراض گونه‌ها, حیوانات

احیای پرنده منقرض شده پس از چند هزار سال

همشهری آنلاین: محققان با بررسی فسیل‌های گونه‌ای از یک نوع پرنده ساکن جزیره‌ای در اقیانوس هند متوجه شده‌اند، این پرنده حدود ۱۳۶ هزار سال قبل منقرض شد اما چند هزار سال بعد دوباره احیا شد.